Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Näränkäs naturskogar 

Näränkä stuga. Bild: Hannele Kytö
Näränkäs läge i Finland
Norra Österbotten
Kuusamo (www.kuusamo.fi, på finska)
Areal 137 km², Natura 2000-område 1998,
skyddsprogrammet för gamla skogar 1996.
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Den nästa orörda naturen i Näränkäs naturskogar är unik såväl i Finland som i hela Europa. Förutom skogarna har också områdets småvatten och myrar bevarats orörda, och därför trivs flera krävande organismarter på området. Hela naturskogen består av fyra separata skogsområden: Virmajoki, Romevaara, Pajupuro och Näränkä.

På Näränkäs dagsleder kan man bekanta sig med naturens mångfald på området och på Näränkävaaras restaurerade ödegård kan man bekanta sig med livsföring som bygger på naturhushållning.

Senaste uppdatering 2013-05-13
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100