Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Murhisalo 

Murhisalos läge i FinlandKajanaland
Suomussalmi (www.suomussalmi.fi, på finska)
Areal 65,5 km2, inrättat år 1988 (myrskyddsområde)
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Murhijärvi. Bild: Hannu Huttu Området är i huvudsak en för östra Kajanaland typisk skogstrakt, som bildar en mosaik av vidsträckta myrar och skogar i naturtillstånd. Murhisalo har varit ett urgammalt hävdeområde för de enda fjärrkarelska byarna i Finland. Spåren av forna färdvägar och fångstkultur gör området även kulturhistoriskt värdefullt. Området är tämligen stort och lämpar sig bra också för ett par dagars utflykter. I synnerhet på våren erbjuder området fina möjligheter att skåda våtmarks- och sjöfåglar.

Murhisalo består av Lososuo-Saarijärvi myrskyddsområde samt omgivande områden, som ingår i programmet för skydd av gamla skogar. Murhisalo ingår i den planerade Kalevalaparken. I söder gränsar området till Hietajärvi-Kuivajärvi landskapsvårdsområde.

Bekanta dig med Murhisalos produkter på webbutiken Utinaturen.fi (kauppa.luontoon.fi).

Senaste uppdatering 2012-08-07
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100