Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Martinselkonen naturskyddsområde 

Kajanaland
Suomussalmi (www.suomussalmi.fi, på finska)
Areal 61 km2, inrättat 1992
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Martinselkonen. Bild: Hannu HuttuMartinselkonen naturskyddsområde är ett vildmarksområde i norra Kajanaland som erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv, fiske och bärplockning. Martinselkonen är en del av den helhet av skyddsområden Kalevalaparken.

Områdets tämligen gamla, talldominerade skogar uppvisar tecken på svedjebruk. Det finns rikligt med sumpiga moar, grankärr och tallmyrar som inramas av torrakor. Längs Karttimojoki vid områdets västra gräns kan man se flottningsanläggningar.

Senaste uppdatering 2014-04-02
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100