Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Martimoaapa 

Martimoaapas läge i FinlandSödra Lappland
Simo (www.simo.fi, på finska), Keminmaa (www.keminmaa.fi, på finska)
Areal 134 km², inrättat år 1981
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Martimoaapa. Bild: Pia JaakolaMartimoaapa - Lumiaapa - Penikat myrskyddsområde är ett av Norra Finlands viktigaste skyddsobjekt för myrnaturen. Det är också ytterst viktigt med tanke på de hotade fåglarna. Förutom myrar finns det representativa gammelskogar på området.

Vandrarna kan på området njuta av Uleåborgs- och Kemitraktens mest intressanta friluftsterräng och bästa skogliga bergslandskap.

Senaste uppdatering 2011-06-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100