Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Lenholmens naturskyddsområde 

Lenholmens naturskyddsområdes läge i FinlandVästra Finland, Egentliga Finland
Pargas (www.pargas.fi)
Areal 36 ha, varav 31 ha är privatägda naturskyddsområden, inrättade 1986 - 1987 och 5 ha statens lundskyddsområde, inrättat 1992.
Statens område förvaltas av Forststyrelsen.

Lenholmen på våren. Bild: Jari KostetDen frodiga naturen och det karakteristiskt vackra kulturlandskapet i Lenholm förtrollar besökaren särskilt under våren och sommaren. På området finns det en naturstig som slingrar sig mellan hagmarkens ekar. Den gör också en avstickare till fågeltornet vid havsstranden. Lenholmen är ett utmärkt mål för dagsutflykter, beläget utmed Skärgårdens Ringväg.

Lenholmens naturskyddsområde omfattar såväl kulturlandskap som lundar och strandängar samt berg. På hagmarkerna går det boskap på bete om somrarna. Området inkluderar även nästan 8 ha odlad åkermark.

Senaste uppdatering 2013-04-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100