Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Langinkoski naturskyddsområde 

Langinkoskis läge i FinlandSödra Finland, Kymmenedalen
Kotka (www.kotka.fi, på finska)
Areal 28 ha, grundad 1960
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Forsvy från Langinkoski. Bild: Jari KostetPå Langinkoski naturskyddsområde kan besökaren återvända till kejsarens tid. Områdets kejserliga fiskestuga, strömmande fors, stigar och skogspark d.v.s. arboretum bildar en intressant kultur- och naturhelhet, som lockar besökaren till att bekanta sig med det mångfaldiga naturskyddsområdet Langinkoski.

Langinkoski naturskyddsområde har en särskild ställning i nätverket av naturskyddsområden i vårt land, då det inte finns något kulturhistoriskt motsvarande landskap någon annanstans i Finland. Langinkoski är belägen alldeles i närheten av Kotka stads centrum.

Senaste uppdatering 2014-03-13
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100