Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kulhanvuori 

Kulhanvuoris läge i FinlandVästra Finland, Mellersta Finland
Saarijärvi (www.saarijarvi.fi, på finska)
Areal 515 ha, inrättad 1994
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Kulhanvuori. Bild: Jukka SeppäläKulhanvuori är ett lugnt område som lämpar sig för dagsutflykter för den som vill beundra ås- och ravinlandskap. Området erbjuder utmärkta möjligheter till vandringar och svamp- och bärplockning. Själva berget och med omgivande åsar, bäckar, tjärnar och ravinen Syväojanrotko gör området ställvis svårframkomligt.

Berget Kulhanvuoris högsta punkt ligger 260 meter över havsytan. I terrängen reser sig detta massiva konformiga berg 60 meter ovanför de omgivande områdena. I bottnen av ravinen Syväojanrotko är det alltid fuktigt och vindstilla. Till och med i juli kan man på skuggsidans klippbrant hitta rester av vinterns mäktiga isvägg. Även sällsynta växter och djur trivs i ravinen, där det finns rikligt med död ved och fuktiga bergsstup.

Senaste uppdatering 2011-08-10
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100