Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Koskeljärvi 

Koskeljärvis läge i FinlandSödra Finland, Satakunda
Eura (www.eura.fi, på finska)
Areal 18,2 km², Natura 2000 -område (1998), ett riksomfattande skyddsprogram för fågelvatten 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Koskeljärvi. Bild: Janne KoivuniemiKoskeljärvi träsk är internationellt sett ett värdefullt fågelvatten. Träsket är även ett viktigt rekreationsmål, och man kan göra en avstickare dit t.ex. för att skåda fåglar och på vintern skida.

Koskeljärvi träsk är Sydvästra Finlands största stuglösa träsk. Koskeljärvi område representerar en traditionell finsk insjömiljö, då dess stränder är obebodda och i relativt naturligt tillstånd. Området hör till Natura 2000 -nätverket på grund av sina mångsidiga fågelarter och naturtyper som bör skyddas. Till Natura-området hör även Vaaljärvi träsk som ligger väster om Koskeljärvi träsk och Kortesuo myrmark som ligger söder om det.

Senaste uppdatering 2013-02-26
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100