Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Korouoma skyddsområde 

Korouoma. Bild: Ilkka Karttunen
Södra Lappland
Posio (www.posio.fi, på finska)
Areal 26 km², statsrådets principbeslut gällande skyddsområden för gamla skogar 1996.
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Korouoma sprickdal ligger på gränsen mellan Nordbotten och Koillismaa. Området är unikt ståtligt till sina terrängformer och sitt landskap. Det blivande naturskyddsområdets mål är att skydda de gamla naturskogarna, lundarna och bergets arter.

Korouomaområdet erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv, naturskådning, fiske samt till att bekanta sig med naturbrukets kulturhistoria.

Senaste uppdatering 2013-10-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100