Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kevo naturreservat 

Kevo naturreservatens läge i FinlandNorra Lappland
Utsjoki (www.utsjoki.fi, på norsk)
Areal 712 km2 , inrättat 1956 (utvidgat 1982)
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Bild: Pasi Nivasalo

I Kevo naturreservat kan man bekanta sig med Lapplands natur då den är som ståtligast. Vandrare kan bekanta sig med Kevo på två utstakade och rätt krävande friluftsleder. Naturreservaten har grundats speciellt för naturskydds- och forskningssyften. Kevo naturreservats område är även ett renskötselområde, som hör till Paistunturis renbeteslag.

Naturreservatets kärnområde består av en över 40 km lång, och ställvis över hundra meter djup kanjonaktig ravindal, på vars botten Kevojoki flyter fram. Resten av parken är avsevärt flackare, och består av fjällplatåområde, som klyvs av fjälldalgångar. Ställvis finns vida tundra-aktiga myrar.

Tanken bakom grundandet av parken var att skydda Kevo kanjon och den ömtåliga fjällnaturen som omger den. Kevo-området är vetenskapligt värdefullt. Lapplands forskningsinstitution (www.utu.fi, på finska) i Åbo universitet utövar mångsidig undersökning där. I naturreservatet är det tillåtet att röra sig endast längs de utstakade lederna.


Senaste uppdatering 2013-11-12
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100