Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kermajärvi 

Kermajärvi i Finland.Östra Finland, Södra Savolax
Heinävesi (www.heinavesi.fi)
Areal 37 km², strandskyddsprogramområde (1990), Natura 2000 -område (1998)
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Kermajärvi skärgård. Bild: Katri Suhonen.Kermajärvi är ett fridfullt mål för sjöutflykter mitt i vårt vackra nationallandskap. Man kan komma till sjön för ett par dagars utflykt eller t.ex. för att fiska en dag. Man kan också njuta av insjönaturen i naturligt tillstånd och dess vildmarkslika skogar, då man är ute på bärplockning.

Från Heinävesi led kan man beundra det fantastiska skärgårdslandskapet, som avbryts av fjärdar. Vattenleden, som går från Nyslott via Heinävesi till Kuopio, anses vara en av Finlands vackraste farleder. Kermajärvi är ett ur rikssynpunkt betydelsefullt landskaps- och strandskyddsområde.

Senaste uppdatering 2011-08-10
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100