Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Karkali naturreservat 

Hasselbuskarna böjer sig över stigen. Bild: Jari Kostet
Karkalis naturreservats läge i Finland
Södra Finland, Nyland
Lojo (www.lojo.fi)
Areal 1 km², inrättat 1964
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Karkali naturreservat är ett av Södra Finlands finaste lundområden. Dess landskap har sin egen stämpel på såväl våren, sommaren som hösten. Sippornas prakt om våren är utan like och höstfärgerna lyser i mångskiftande färger.

Naturreservatets område är fredat i första hand för naturens fullkomliga skydd och för vetenskaplig forskning, men till skillnad från naturreservat i allmänhet är Karkali även öppet för allmänheten. Man får ändå bara bekanta sig med parken och dess sevärdheter genom att gå längs de markerade stigarna, eftersom områdets ömtåliga natur inte tål slitage som friluftslivet förorsakar.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/karkali

Senaste uppdatering 2014-04-10

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 4630

hame(at)metsa.fi

 

Tavastlands naturum

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100