Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Frågor och svar om Juortanansalo - Lapinsuo 

Kan man verkligen röra sig fritt?

Det är tillåtet att färdas till fots, med skidor, med roddbåt och kanot. Det finns endast 3 km anlagda stigar (en del av UKK-leden).

Vad är det för högt stängsel som finns i Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde och fortsätter utanför området?

Stängslet är ett s.k. renstängsel som byggts längs Kuhmos och Suomussalmis gemensamma gräns på en sträcka av 90 km för att bevara skogsvildrenens renrasighet. Syftet med stängslet är att hålla skogsvildrenar och renar isär. Suomussalmi hör till renskötselområdet.

Senaste uppdatering 2011-06-09
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100