Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Juortanansalo - Lapinsuo naturskyddsområde 

Juortanansalo. Bild: Ari Meriruoko
Juortanansalos och Lapinsuos läge i Finland
Kajanaland
Kuhmo (www.kuhmo.fi), Suomussalmi (www.suomussalmi.fi)
Areal 38 km², inrättat år 1988, anslutet till Vänskapens park år 1990
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde representerar de verkliga vildmarksområdena i Vänskapens park. Av områdena som ingår i Vänskapens park har den uppmärksammats minst, men områdets betydelse och naturvärde är inte mindre än de övrigas. Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde är ett fridfullt och vildmarkslikt myr- och skogslandskap alldeles vid Finlands östra gräns. I området finns rikligt med olika typer av tallmyrar och grankärr på randområdet. Området har också stor betydelse som sommarbetesmark för skogsvildrenen.

Juortanansalo - Lapinsuo -området är en verklig pärla för vandrare som vill gå sina egna stigar. En del av UKK-ledens östra gren går genom området, men annars finns där inga markerade leder.

Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde ingår i Vänskapens park som består av fem separata naturskyddsområden som i huvudsak är belägna i Kuhmo stads område. Lapinsuo finns i Suomussalmi kommun. Vänskapens park bildar tillsammans med Kostomuksha naturreservat den finsk-ryska Vänskapens naturskyddsområde.

Senaste uppdatering 2012-08-07
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100