Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Elimyssalo naturskyddsområde 

Elimyssalo. Bild: Erik Heino
Elimyssalo naturskyddsområdes läge i Finland
Kajanaland
Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska)
Areal 73 km², inrättat som en del av Vänskapens park år 1990
Området förvaltas av Forststyrelsen.

I sin bok Kainuun mailta beskriver Samuli Paulaharju hur en gubbe en gång i tiden klättrade upp på en skogshöjd med en bössa och en hund, en gumma och en gryta och tre barn. Kan ordningsföljden ha något att göra med hur livsviktiga de olika sakerna var? Runt omkring fanns skog, emellanåt myrar och i skogens dunkel fanns Metsolas kor. Fortfarande kan vandrare uppleva samma känsla i Elimyssalo.

Elimyssalo naturskyddsområde representerar skogsnaturen i Kajanaland då den är som bäst. Naturskyddsområdet som ligger alldeles vid östgränsen är en central del av Vänskapens park. Många olika slags myrar, gamla granbestånd med hängande skägglav och frodiga bäckdalar samt små tjärnar och träsk bildar en mosaikliknande helhet.

Senaste uppdatering 2012-08-07
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100