Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Bottenvikens öar och holmar 

Instruktioner för att vistas och färdas i Bottenvikens öar

På området är det

tillåtet

 • att vistas och färdas samt slå läger med stöd av allemansrätten med undantag områden med tillträdesförbund
 • att plocka bär och matsvamp
 • att meta och pilka.

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet endast på för ändamålet avsedda platser.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand
 • att gå i land på norra ändan av ön Röyttä 15.5 - 15.7. för att trygga fåglarnas häckningsfrid
 • att gå i land på trädlösa öar och öar omgivna av grynnor 15.5. - 15.7.
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, med undantag av matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ner och förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det i skärgården förekomma områden med radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där det förekommer störningar under samtal. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Att ta i beaktande när man rör sig på isen

 • Kom ihåg att isen ofta är svagare på ställen där det förekommer strömningar och att strömningsställena varierar under vintern. Ta också i beaktande djupfarleden mellan Uleåborg och Kemi, som hålls öppen av isbrytare.

Utrustning och säkerhet

 • Området hör huvudsakligen till yttre skärgården, varför man bör ha en sjöduglig båt.
 • Förbered dig väl för båtutflykten. Lyssna på sjörapporterna för havsområdena innan du beger dig i väg.
 • Det lönar sig att ha goda kikare i båten, de är till stor hjälp vid navigering och fågelskådning.
 • Läs mera om miljövänligt friluftsliv.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
Senaste uppdatering 2013-09-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100