Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Bottenvikens öar och holmar 

Bottenvikens öar och holmar. Bild: Jouni Kosonen
Bottenvikens öarnas och holmarnas läge i Finland
Norra Österbotten och Lappland
Kemi (www.kemi.fi, på finska), Simo (www.simo.fi, på finska), Ijo (www.ii.fi, på finska), Uleåborg (www.ouka.fi), Karlö (www.hailuoto.fi, på finska)
Landareal 8 km²
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Området Bottenvikens öar och holmar består av tiotals öar och holmar som ligger ganska långt från varandra på det långa kustområdet mellan Uleåborg och Kemi, närmare bestämt mellan Karlö och Bottenvikens nationalpark. Många av dessa öar har fungerat, och fungerar fortfarande, som baser och landmärken för fiskare, och det har byggts serviceanläggningar på dem med tanke på dem som färdas till sjöss.

Bottenvikens öar och holmar lämpar sig för båtutflykter på en till ett par dagar, och de öar och holmar som ligger närmast kusten är på vintern populära utflyktsmål bland skidåkare. På de öar som man lättast når, nämligen Röyttä i Ijo och Satakari, vårdas gamla betes- och hagmarker.

Öarna i yttre skärgården är i huvudsak karga och steniga fågelöar och -skär, medan holmarna närmare fastlandet är frodigare och mer skogbevuxna. Områdets rika fågelfauna är värd att bekanta sig med.

Senaste uppdatering 2013-01-03
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100