Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Vehoniemenharju 

Vehoniemenharjus läge i FinlandVästra Finland, Birkaland
Kangasala (www.kangasala.fi, på finska)
Areal 78 ha, Punamultalukko 25 ha
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Bild: Cati/Kuvatoimisto VastavaloVehoniemenharju är en åskedja, som ligger mellan de två stora sjöarna Roine och Längelmävesi. Åsen har gett inspiration till den kända sången ”En sommardag i Kangasala”. Vehoniemiområdet består huvudsakligen av barrträdsdominerade åsskogar. Mångfalden av skogstyper är dock stor och omfattar allt från relativt torra moskogar av lingontyp till lundar. Ungefär 3 km söder om åsen Vehoniemenharju ligger en av Finlands största dödisgropar, Punamultalukko. Uppe på åsen finns det en gammal landsväg, ett utsiktstorn och ett bilmuseum.

Vehoniemenharju och Kejsaråsen norr om denna utgör tillsammans ett nationellt viktigt åsområde. Vehoniemenharju är ett mångsidigt skogsområde som uppvisar drag av naturskog. Vehoniemenharju lämpar sig utmärkt för dagsutflykter. 

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/vehoniemenharju

Senaste uppdatering 2013-06-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100