Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Övriga skyddsområden 

Karta över övriga natursyddsområden i FinlandHar du redan sett våraspektet på Lenholmen, följt med myrfåglarnas liv på Ilmakkiaapa eller beskådat Syvänojanrotkos svallisvägg i Kulhanvuori? Naturen i Finland är fängslande under alla årstider, och ett välbekant ställe kan se helt annorlunda ut då man besöker det en annan tid av året än vanligt.

De drygt 70 områden som presenteras på de här sidorna skiljer sig från varandra både till naturen och till tjänsterna. Största delen av de skyddsområden som tas upp på denna webbplats är rätt små och lämpar sig bäst för dagsutflykter.

På en stor del av områdena får man röra sig med stöd av allemansrätten, men på vissa områden är rörelsefriheten begränsad för att skydda djuren och växterna. Exempelvis naturreservaten har inrättats framför allt med tanke på naturskydd och forskning. I Utinaturen.fi presenteras de naturreservat där man får röra sig längs markerade leder. I de övriga naturreservaten får man inte vistas alls utan skriftligt tillstånd.
Senaste uppdatering 2012-06-20
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100