Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Unarinköngäs rekreationsskog 

Områdets läge i Finland.Södra Lappland
Rovaniemi (www.rovaniemi.fi, på finska)
Areal 65 ha
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Unarinköngäs. Bild: Olli VainioÄlven Meltausjoki rinner på 4-5 meters djup mellan klipporna vid Unarinköngäs, varifrån vattnet faller ut i ett mäktigt vattenfall (”köngäs” på finska) och fortsätter nedströms. Vattenfallet kan beskådas från hängbron som leder över älven. Naturen omkring forsen bjuder även på andra sevärdheter. Meltausjoki med sina många skärmskydd och eldplatser är särskilt populär bland fiskare.

Unarinköngäsområdet har med Forststyrelsens eget beslut avsatts till rekreationsskog. Rekreationsskogar kallas de naturvårds- eller andra specialskogar som Forststyrelsen tidigare avsatt för rekreation. Skogarna i området är i huvudsak talldominerande och varierar från hällmarkstallskog till lövträdsbestånd vid älvens strand. Avverkning får göras i området, men de karaktäristiska dragen i naturen bevaras genom naturvård i en form som stöder rekreationsbruket och naturturismen.

Senaste uppdatering 2012-05-22
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100