Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Ukonsärkkä 

Ukonsärkkäs läge i FinlandÖstra Finland, Norra Karelen
Lieksa (www.lieksa.fi, på finska)
Areal 4 km², inrättat år 1968
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Korvgrillning vid Ukonlampi skärmskydd. Bild: Heikki RäsänenUkonsärkkä är ett lämpligt mål för dagsutflykter. Dess skönhet kan inte annat än lovprisas. Den här fina åsen med gamla skogar ligger alldeles intill vår östgräns. Få människor kommer till området av en slump, men det lönar sig att söka sig till denna urskogarnas lilla pärla helt avsiktligt.

I Ukonsärkkä råder alltjämt garanterat naturens frid, även om man vid Ukonlampi skärmskydd kan stöta på andra friluftsmänniskor. Området korsas av en kort vandringsled, Ukonpolku, vid vilken det finns vackra åslandskap och tjärnar och myrar.

Ukonsärkkä ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar. Tidigare var området fredat som naturvårdsskog enligt Forststyrelsens eget beslut. Norra delen av Ukonsärkkä har gallrats för en tid sedan, och skyddsområdet omges av vanliga ekonomiskogar.

Senaste uppdatering 2013-10-29
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100