Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Leder i Sevettijärvi-Näätämö området 

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

De markerade lederna börjar vid Skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi.

Rundslingor

 • Samestigen - Sää´mpää´ljes, 90 km, följer ställvis de gamla samiska stigarna. Leden börjar i Sevettijärvi skoltsamiska by eller i Näätämö. Stigen går söder om Sevettijärvivägen från Sevettijärvi till Näätämö och fortsätter norr om Näätämöjoki tillbaka från Näätämö till Sevettijärvi. Landskapet längs stigen växlar från blandskog till kalfjäll, och ställvis är leden svårframkomlig. Längs stigen går leden över floder och bäckar. På några ställen finns det ingen bro, och vattendragen börvadas. Det lönar sig att göra en avstickare från stigen upp till Vainospääs och Villavaaras krön, varifrån utsikten är mödan värd. Leden är markerad med trästolpar med orange ända.
  • Service: Opukasjärvi eldplats; Opukasköngäs, Puolikotalampis, Pikkukirakkas, Kovienpoikienlampis, Kallokoskis och Paikoinlampis skärmskydd; Opukasjärvi, Iisakkijärvi och Rousajärvi ödestugor. I närheten av den del av leden som går söder om Sevettijärvivägen finns hyresstugorna Taimenlampi, Ukonlahti och Ukonpää.
  • Sevärdheter: Trifon Petsamobos kyrka - en ortodox kyrka i Sevettijärvi, Skoltsamernas kulturhus - skoltkulturmuseum samt fjällen Vainospää, Villavaara och Jänispää.
 • Den förkortade Samestigen, ca 80 km, är också en rundslinga, som avviker från den längre Samestigen i och med att leden går söder om Näätämöjoki från Kallokoski till Opukasjärvi. En avstickare från Näätämöjoki till Jänispää topp via Kontinpaistama är absolut värd att vandra: därifrån ser man Sevettijärvi i sin helhet. Leden på södra stranden av Näätämöjoki är markerad med trästolpar med röda och orange ända.

Övriga leder

 • Sevettijärvi-Pulmanki leden, 60 - 70 km
 • Enarestigen - Anárasmáden, 100 km
 • Dagsutflykter: Från Sevettijärvi och Näätämö kan man vandra korta avsnitt av Samestigen. Stigavsnittet från Jänisjärvi över Jänispää fjäll till Kontinpaistama vid Näätämöjoki älv och tillbaka är lämpligt för dagsutflykt. Terrängen är rätt krävande, men landskapet ger lön för mödan. Vandringens längd är 12 km.

Övriga friluftstips

 • Egna stigar. Med karta, kompass och ordentlig friluftsutrustning kan man njuta av områdets natur utanför de markerade lederna. Sevettijärvi-Näätämö området hör samman med vida ödemarker såväl i söder som i norr, och av den som vandrar egna stigar krävs gedigna friluftslivsfärdigheter.
 • Utflyktsmål med barnvagn eller rullstol. På området finns det inga lämpliga ställen som är tillgängliga med barnvagn eller rullstol.
 • Om vintern skidlöparen kan utnyttja områdets snöskoterrutter i det fall att skaren inte bär. Den markerade skidleden från Sevettijärvi till Pulmankijärvi körs inte regelbundet med snöskoter.

Kanotleder

Snöskoterrutter

 • Snöskoterrutterna från Sevettijärvi till Näätämö går norr och söder om landsvägen (nr 971).
 • Från Sevettijärvi norrut går en snöskoterrutt parallellt med Sevettijärvi-Pulmanki-vandringsled: Sevettijärvi-Nuorgam.
 • En rutt Sevettijärvi till Nellim och Ivalo.
 • En rutt från Sevettijärvi till Nitsijärvi i Enare.

Tilläggsuppgifter och tillstånd fås från Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i Övre Lapplands naturum Siida.

Senaste uppdatering 2013-12-13
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100