Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kartor över och kommunikationer i Sevettijärvi-Näätämö området 

Sevettijärvi-Näätämö området är beläget nordost om den stora Enare träsk. Området ligger vid Sevettijärvivägen (nr 971) som förgrenar sig från riksväg nr 4 norr om Enare.

Kommunikationer

Med bilSevettijärvi–Näätämö © Forststyrelsen 2006

 • Vägen till Sevettijärvi (nr 971) tar av från riksväg nr 4 cirka 25 km norr om Enare. Till Sevettijärvi by är det 90 km från Kaamanens vägskäl.
 • Körinstruktion till Siida.

Med allmänna kommunikationer

 • Det är bussförbindelse till Sevettijärvi och Näätämö från Enare (Ivalo-Näätämö reguljär tur) och Utsjoki (snabbtur Vadsö/Tana-Rovaniemi, reguljär tur Nuorgam-Ivalo) med byte till bussen från Enare i Kaamanen. Tidtabeller (www.matkahuolto.fi).
 • Från Rovaniemi finns en daglig bussförbindelse till Enare.
 • Närmaste flygstation (www.finavia.fi) finns i Ivalo.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna är belägna på Skoltsamernas kulturhus gård (områdets västra del, informationsskylt), i Jäniskoski (Sevettijärvi-Näätämö -vägen, informationsskylt) och i Kirakkajärvi (Sevettijärvi-Näätämö -vägen). I Näätämö (områdets östra del) finns en informationsskylt över området, men ingen allmän parkeringsplats.
 • Båtramper finns i Sevettijärvi by och i Jäniskoski vid Sevettijärvi-Näätämö -vägen.

Kartor

Elektroniska kartor

 Karta över Sevettijärvi-Näätämö © Forststyrelsen 2005

Övriga kartor

 • Sevettijärvi-Nuorgam friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2009. Kartan kan köpas bl.a. på webbutiken Utinaturen.fi, i Skoltsamernas kulturhus, i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • De topografiska kartorna nr 3933 1, 3934 1, 4911 2, 4912 2 och 4914 1, 1:50 000. Kartorna kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och från Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor nr W523, W524 och X513, 1:50 000, Lantmäteriverket. Kartorna kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, från Karttakeskus och från Lantmäteriverket.
 • GT vägkarta Norra Finland, 2010, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Skogskarta 22/23, 1:200 000, Forststyrelsen 2006. Kartan kan köpas i Övre Lapplands naturum Siida och i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo.

Försäljningsställen för kartor

Senaste uppdatering 2012-09-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100