Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Sevettijärvi-Näätämö området 

Instruktioner för för att vistas och färdas i Sevettijärvi-Näätämö området

 • Näätämö på hösten. Bild: Jorma Hevonkoski, Vastavalo.fiVandraren rör sig på området enligt allemansrätten (www.miljo.fi).
 • För att få arrangera evenemang på området krävs alltid Forststyrelsens tillstånd.
 • Det är bra om stora grupper på förhand kan kontakta Forststyrelsen.
 • På statens marker i Övre Lappland har Forststyrelsen tillåtit att man gör upp eld av ris och grenar utan särskilt tillstånd. För att ta och använda lågor, dvs. fallna träd, av lågt värde behöver man ett markträdstillstånd, som kostar 10 euro / m³. Tillstånd får man från Övre Lapplands naturum Siida eller från Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo. Det är önskvärt att man utnyttjar underhållna eldplatser alltid då det är möjligt. Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på de iståndgjorda eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Sevettijärvi-Näätämö område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Säkerhet

 • Området är ödemarkslikt, och att färdas på området förutsätter tillräckliga friluftsfärdigheter. Att få hjälp i nödsituationer tar tid och är sällan lätt. Nödnumret är 112.
 • Det är bra att lämna ett färdmeddelande med rutt och tidtabell åt vänner och närstående. Man kan även lämna ett färdmeddelande till Övre Lapplands naturum Siida, tfn 0205 64 7740, men då bör man ovillkorligen komma ihåg att meddela då man kommit tillbaka från området.

Utrustning

 • Terrängen är omväxlande, men stigarna är inte svårframkomliga. Det finns flera vattendrag som skall korsas: ställvis finns det konstruktioner, ställvis bör man vada.
 • På området kan man fylla sin matsäck:Vid Sevettijärvi finns en livsmedelkiosk och i Näätämö matbutiker.
 • Det är i allmänhet möjligt att taga dricksvatten från vattendragen.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Högsäsong

 • ”Ruska-tiden” infaller i början av september och varar två till tre veckor.
Senaste uppdatering 2013-10-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100