Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Frågor och svar om Sevettijärvi-Näätämö området 

Bron vid Samestigen. Foto: Tapio TynysFinns det broar över Näätämöjoki?

Ja, det finns broar längs Sevettijärvi-Pulmanki -leden väster om Opukasjärvi samt vid Samestigen sydväst om Näätämö.

Med hurdana formaliteter korsar man Norges gräns?

Invånare i länder som har undertecknat Schengenavtalet kan korsa gränsen mellan Finland och Norge var som helst, så länge man inte har tullbart gods med sig. Vandraren bör kunna bestyrka sin identitet och nationalitet. Den som har sin hund med på vandringen måste på förhand kontakta en veterinär: på den norska sidan krävs bl.a. att hunden är Id-märkt och har husdjurpass såväl hälso- som vaccineringsintyg. Läs mera om transport av djuren (www.evira.fi).

Senaste uppdatering 2011-07-29
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100