Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Sevettijärvi-Näätämö området 

Sevettijärvi-Näätämö områdets läge i Finland.Norra Lappland
Enare (www.inari.fi)
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Govva: Sampo ParkkonenSevettijärvi-Näätämö området är Finlands sjörikaste trakt. Sevettijärvi och Kirakkajärvi samt många labyrintaktiga små vattendrag berikar detta ödemarkslika område. Sjöarna är vanligen djupa på detta område: djupet i norra ändan av Äälisjärvis är t.o.m. 60 meter. På området finns det omväxlande blandskogar, kåddoftande tallmoar, täta fjällbjörkskogar samt öppna kalfjäll. Vainospää (268 m) och Villavaara höjer sig högst av fjällen.

Trakten är lämpligt för dagsutflykter eller långfärder. Trots den närbelägna vägen och den glesa bosättningen är området ödemarkslikt. Sevettijärvi-Näätämö området hör till Enare kommuns östliga skoltområde.

Senaste uppdatering 2013-10-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100