Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Riuttaskorpi rekreationsskog 

Riuttaskorpis läge i FinlandSödra Finland, Birkaland
Ylöjärvi (www.ylojarvi.fi, på finska)
Areal 16 km²
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Haukijärvi. Bild: Timo NieminenRiuttaskorpi rekreationsskogsområde hör till de fridfulla skogsområdena av Suomenselkä vattendelarområde. Det finns många legender om området, vilket har inspirerad bl.a. J.L. Runeberg att skriva i Fänrik Ståhls sägner en historia om Främlingens syn. Riuttaskorpi lämpar sig väl för halvdags- eller endagsutflykter. Utflykten kan fortsättas i de nära belägna Seitseminen och Helvetinjärvi nationalparker.

Senaste uppdatering 2013-10-29
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100