Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Reposuo myrskyddsområde 

Reposuos läge i Finland.Östra Finland, Norra Karelen
Lieksa (www.lieksa.fi, på finska)
Areal 9 km²
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Reposuo om vintern. Bild: Heikki RäsänenReposuo, som är beläget nära Pankakoski tätort, är tack vare fågelfaunan ett värdefullt naturobjekt som hör till myrskydds-programmet. Där kan man lätt följa med fåglarnas häckningsbestyr eller flyttfåglarnas besök. Mångfalden i Norra Karelens myrnatur syns tydligt i Reposuo.

På Reposuo-området varierar landskapet överraskande från öppna mossar till åsryggar och sjöns strandvyer. Under en dagsutflykt kan man rikta sitt intresse mot såväl olika fågelarter som myrnaturens variation eller t.ex. bärplockning. På myrarna gläds man på försommaren av roslingarnas skönhet och på senhösten av tranbärens röda färg. Det går utmärkt utan störningar att iaktta naturen från Ulkkajokis fågeltorn och utsiktsavsats samt från Ketunlenkki friluftsled.

Senaste uppdatering 2014-01-10
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100