Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Raesärkät 

Raesärkät områdets läge i FinlandÖstra Finland, Norra Karelen
Nurmes (www.nurmes.fi, på finska)
Areal 7 km², Natura 2000 -område (1998)
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Sommardag i Raesärkät. Bild: Reino TurunenRaesärkät är ett trevligt mål för dagsutflykter i ett vackert, kuperat åslandskap. Friluftsleden genom parken följer en gammal körstig och en tidigare cykelled. Rastplatserna ligger intill stigen, inte långt från varandra. Området lämpar sig bra för barnfamiljers utflykter.

Raesärkät är ett litet område som består av 5,9 km² skyddsskog och 1,2 km² rekreationsskog. I den skyddade skogen får endast restaurerings- och naturvårdsåtgärder utföras, medan man i rekreationsskogen kan idka skogsbruk bara friluftslivets behov tas i beaktande. I Raesärkät har det gjorts endast småskaliga hyggen.

Områdets namn kommer från den smala åsformationen som går genom området från nordväst till sydost. I Raesärkäts landskap ingår förutom åsar också fridfulla myrar, klara sjöar, åkrökar och gamla skogar med sina mångahanda invånare. Redan i årtionden har folk kommit till området för att beundra de vackra vyerna, och området är ett populärt närrekreationsområde.

Senaste uppdatering 2011-08-15
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100