Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Puula och Kyyvesi 

Puula och Kyyvesis läge i Finland.Östra Finland, Södra Savolax
Hirvensalmi (www.hirvensalmi.fi, på finska), Kangasniemi (www.kangasniemi.fi), S:t Michel (www.mikkeli.fi, på finska)
Areal Puula strandskyddsdområde 166 km² och Kyyvesi strandskyddsdområde 72 km², inrättat strandskyddsområde (1990), Natura 2000-område (1998)
Områdena sköts av Forststyrelsen.

Vinterfrid vid Puula. Bild: Jarmo ManninenPuula och Kyyvesi insjöområden erbjuder fina möjligheter till friluftsliv till sjöss, och där finns såväl båt- som kanotleder. Inom skyddsområdena finns det flera landstigningsplatser, av vilka många ligger vid fina sandstränder på holmar. De rena och fiskrika vattnen lockar både yrkes- och fritidsfiskare. De centralaste delarna av Puula och Kyyvesi ingår i strandskyddsprogrammet.

Båda insjöområdena är intressanta för de vidsträckta fjärdarna omges av skärgårdar. Dessa vildmarkslika vattenmiljöer bjuder inte bara friluftsfolk på lugn och ro utan här trivs också ett stort storlomsbestånd. Även den hotade arten vitryggig hackspett förekommer i Puula och Kyyvesi. I Puula finns också raukar, svampformade sällsynta stenformationer.

 

Senaste uppdatering 2013-12-02
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100