Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kartor över och kommunikationer till Pinkjärvi 

Pinkjärvi kommunikationerPinkjärvi finns i Euraåminne kommun, öster om riksväg nr 8. Från kommunens centrum till Pinkjärvi, norrut längsmed riksväg nr 8, är det ca 11 km. Vid riksväg nr 8 finns en vägskylt där det står Pinkjärvi 3,5 km. Kommunikationer

Med bil

  • Från Euraåminne kör man ca 7,5 km längs riksväg nr 8 mot Björneborg. Från riksvägen tar man av till höger, vid Pinkjärvi vägskylt. Man fortsätter längs Saukonniementie till Pinkjärvi parkeringsplats. Från riksvägen är det ca 4 km till parkeringsplatsen.

  • Vägen till parkeringsplatsen underhålls av Forststyrelsen. Övriga vägar underhålls inte längre och körförbud anges med trafikmärken.

Med allmänna kommunikationer

  • Med Satakunnan liikennes (www.satakunnanliikenne.fi, på finska) reguljära busstur Björneborg - Luvia - Euraåminne - Raumo kommer man till Saukonniemis vägskäl och därifrån är det ungefär 4 km att gå till Pinkjärvi.

Lämpliga startpunkter

  • Den ungefär fem kilometer långa rundslingan börjar vid Pinkjärvi parkeringsplats (Saukonniementie, Eurajoki).

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Pinkjärvi

Övriga kartor

  • Terrängkarta M332, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Skogskarta 3-6, 1:250 000. Kartan kan köpas på webbutiken Utinaturen.fi.

Försäljningsställen för kartor

Senaste uppdatering 2013-12-04
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100