Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Miekojärvi 

Miekojärviområdets läge i Finland.Södra Lappland
Pello (www.pello.fi, på finska), Övertorneå (www.ylitornio.fi, på finska)
Statens marker på området sköts av Forststyrelsen.

Miekojärvi. Bild: Olli VainioMiekojärvi sjöområde är ett utflyktsmål som lämpar sig speciellt bra för båtliv. De rena och vidsträckta vattenområdena är fina fiskevatten och de naturliga sandstränderna utmärkta badställen. En del av Miekojärviområdet ingår i strandskydds- programmet, enligt vilket vårt lands värdefullaste stränder bör bevaras orörda, dvs. obebyggda och i naturtillstånd. På området finns också värdefulla gamla skogar. Man kan bekanta sig med områdets natur med båt men också genom att vandra längs naturstigar och övriga leder på området. Man kan göra dagsutflykter till Miekojärvi eller semestra och t.ex. fiska en längre tid på området.

I närheten av Miekojärvi finns ett par andra stora sjöar, Vietonen och Raanujärvi. Därtill finns det flera mindre sjöar i trakten. Miekojärvi sjöområde omges av strandskogar och ställvis av branta sluttningar till skogklädda höjder. Man kan njuta av naturens frid och ro på området, men byarna på stränderna livar å andra sidan upp trakten.

Senaste uppdatering 2012-05-24
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100