Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Koitajoki 

Kundtjänst och vägledning

 • Vid Hoikkavägens, Pirtupolkus, Polvikoskis och Lakonkangas parkeringsplatser finns informationstavlor.
 • Mera information om Koitajoki naturskyddsområde fås från Ukko naturum.
 • Lokala företagare guidar i terrängen. Mera information från Ukko naturum, turistinformationen på Ilomants webbplats (www.ilomantsi.fi, på finska) och Karelia Expert turistservices webbplats (www.visitkarelia.fi, på finska).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Koitajoki

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Niemipuro ödestuga. Bild: Tarja MartinI Koitajoki finns många eldplatser. De är belägna vid

När det råder varning för skogsbrand är det tillåtet att göra upp eld endast i ödestugornas kaminer.

Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid alla skärmskydd, ödestugor och eldplatser finns en torrtoalett och vid Polvikoski eldplats dessutom en inva-torrtoalett.

Övernattning

Tältning

 • I området får man tillfälligt övernatta i tält. Det rekommenderas att man slår läger i närheten av skärmskydden samt vid Kivikkosuo eldplats.

Skärmskydd

I Koitajoki finns tre skärmskydd:

 • i Koidanvaara, öster om Koivusuo naturreservat,
 • på stranden av Asumajoki, där Koitajoki och Asumajoki flyter samman och
 • vid Lakonkangas, mindre än en kilometer från den parkeringsplats som byggs vid Lakonkangas.

Ödestugor

I Koitajoki finns fem ödestugor:

 • Verkkopudas på Koitajokis östra strand, sydöst om Koivusuo naturreservat,
 • Leimuukämppä (f.d. Asumajoki) invid gränszonen på Asumajokis södra strand, sydöst om Koivusuo naturreservat,
 • Sammalpuro (tvådelat slutet skärmskydd) på Koitajokis västra strand, ca 5 km söderut från Polvikoski,
 • Niemipuro på Koitajokis västra strand, där Niemipuro och Koitajoki flyter samman samt
 • Hanhikoski på Koitajokis västra strand, ca 2 km norrut från Lakonkangas.

Det ryms 4 - 6 personer ryms att övernatta på sovbritsarna i ödestugorna, men i Leimuukämppä 8 personer. Kaminuppvärmning. Ödestugorna är avsedda för en övernattning.

Hyresstugor

I närheten av Polvikoski finns Polvikoskistuga av bräder, som rymmer 10 personer. Stugan är utrustad med bl.a. vedeldning, ackumulerande spis, kakelugnar och kamin samt gasspis och -ljus samt brunn. På stranden av Koitajoki finns en bastu.

Övernattning i omnejden

 • Hoikan-Kylkeinen är hyresstuga, som finns i norra delen av Ilomants, norr om Koitajoki naturskyddsområde.
 • Mera information om turistservicen i närområdet fås i turistinformationen på Ilomants webbplats (www.ilomantsi.fi, på finska) och Karelia Expert turistservices webbplats (www.visitkraelia.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

 • Från Polvikoskis parkeringsplats finns en väg (100 m) längsmed vilken man kan ta sig med rullstol till Polvikoskis eldplats, där det också finns en inva-torrtoalett.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik och bränsledistribution finns i Hattuvaara, dit det är ungefär 10 km från Polvikoski i Koitajoki.
 • Mera heltäckande service, t.ex. bank och post samt servicestationer finns i Ilomants (www.ilomantsi.fi, på finska) centrum, dit det är ungefär 50 kilometer från Koitajoki.
 • Mera information om uthyrning av utrustning fås i turistinformationen på Ilomants webbplats (www.ilomantsi.fi, på finska) och Karelia Expert turistservices webbplats (www.visitkarelia.fi, på finska).
Senaste uppdatering 2013-10-24
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100