Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kakonsalo-området 

Kakosalos läge i Finland.Östra Finland, Södra Savolax
Nyslott (www.savonlinna.fi), Heinävesi (www.heinavesi.fi)
Areal 24 km², Natura 2000-område (1998)
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Gammelskogen i Kakonsalo. Bild: Katri SuhonenKakonsalo är ett bra utflyktsmål om sommaren för dem som vill vistas i vildmarkslika trakter. Det är trevligt att cykla längs Muhamäkivägen som går genom området och längs vägen finns det informationstavlor om restaureringsarbetet i området. På stranden av sjön Pieni Kakonjärvi finns en eldplats där man kan äta sin matsäck. Kakonsalo är ett lämpligt område för en dagsutflykt, till exempel för bärplockning och fiske.

Områdets böljande skogar andas fridfullhet. Kakonsalos sjöar omges av ett av Finlands viktigaste urskogsområden som omfattar Raatelamminsalo och Haukiniemi skyddsområden för gamla skogar. Kakonsalo med sina stränder i naturtillstånd ingår i strandskyddsprogrammet.

Senaste uppdatering 2013-08-09
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100