Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kaihuanvaara och Kivalot 

Kaihuanvaara och Kivalot, läge i Finland.Södra Lappland
Rovaniemi (www.rovaniemi.fi, på finska)
Areal 83 km²
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Kaihuanvaara. Bild: Juha PasoOmrådena Kaihuanvaara och Kivalot passar bra för dagsutflykter och är lätta att nå. De skogklädda höjderna Kaihuanvaara och Kivalot är framträdande element i landskapet vid Kemi älv. Från höjderna har man en fin utsikt över älvdalen och omnejden.

På Kaihuanvaara råder det vildmarkstämning, och i de gamla skogarna uppe på höjderna får man vandra i lugn och ro. De mångsidiga vandringslederna på Kaihuanvaara erbjuder fina möjligheter till friluftsliv och ringvägen runt den skogklädda höjden lämpar sig utmärkt för cykling.

Förvaltningen av områdena Kaihuanvaara och Kivalot med vandringsleder och friluftsanordningar övergick till Forststyrelsen i början av år 2008. Områdena var tidigare Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar. Skogsforskningsinstitutet bedriver forskning på Kivalotområdet också i fortsättningen.

Senaste uppdatering 2011-04-15
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100