Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Akviteter i Jouhteninen 

Vad kan man göra i Jouhteninen?

Vandra längs markerade leder

Landskap vid Sirnitsa rundslinga. Bild: Marko Haapalehto I åsterrängen på holmen går två korta, delvis sammanfallande rundslingor. Lederna är ställvis ganska krävande p.g.a. de stora höjdskillnaderna.

Paddla och ro

Höytiäinen är en stor sjö och Jouhteninen ligger i dess mittparti, nära sjöns östra strand. Det är ca 5 km från Kontiolahti till holmen och färden går över en stor fjärd. Det finns en båtkarta över området.

Segla och åka motorbåt

Höytiäinen, som Jouhteninen ligger i, är en stor sjö, vars landstigningsplatser och inofficiella båtleder framgår av Höytiäinens fiske- och båtkarta.

Åka skidor i preparerade spår

Då isförhållandena är lämpliga preparerar Kontiolahti kommun (www.kontiolahti.fi, på finska) ett skidspår från kyrkbyn via Jere till Jouhteninen, 10 km.

Fiska

Mete och pilkfiske är tillåtet med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). Vid Höytiäinen, som omger holmen Jouhteninen, får man idka spöfiske med jord- och skogsbruksministeriets länsspecifika spöfisketillstånd för Östra Finland (www.mmm.fi). Man kan erlägga fiskevårdsavgiften och det länsvisa spöfisketillståndet från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska). Fiskar man kan försöka fiska upp ur denna stora sjö är abborre och gädda samt de inplanterade arterna harr, lax, öring och gös.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svampar på holmen. Här finns utmärkta lingon- och blåbärsmarker.

Bada

Det finns ingen allmän badstrand på området. Man kan bada bäst vid eldplatsen på östra stranden av holmen, där det också finns en brygga.

Senaste uppdatering 2012-12-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100