Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Jauhovaara 

Kajanaland
Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska)
Areal 0,2 km², inrättad som naturvårdsskog 1959, utvidgad 1970
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Från utsiktsplatsen på Jauhovaaras norra sluttning har man en fin utsikt över naturens mångfald i Kajanaland. Bild: Eeva PulkkinenJauhovaara rekreationsskog ligger i sydvästra delen av Kuhmo. Jauhovaara, som är en känd utsiktsplats, har en höjd på 253,2 meter över havet. I synnerhet höjdens norra sluttning är ställvis brant. Det här grandominerade området skiljer sig tydligt från sin omgivning, som karakteriseras av karga tallskogar och myrar. Den skogklädda höjden har haft fast bosättning sedan 1800-talet men nuförtiden är den tidigare skogvaktarbostaden Forststyrelsens hyresstuga. En kuriositet för området är de utländska barrskogarna, som planterades där i provsyfte på 1930 - 40-talen.

Den vandringsled som slingrar på Jauhovaara byggdes redan år 1977, och den har blivit en av de bäst kända, korta vandringslederna i Kuhmo. Det längre alternativet av leden är också en av de äldsta naturstigarna i Kuhmo. Vid naturstigen finns det 17 små skyltar, som berättar om de planterade trädslagen och andra särdrag i områdets natur.

Senaste uppdatering 2013-01-15
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100