Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Järvisen aihkikko 

Instruktioner för att vistas och färdas i Järvisen aihkikko

Kontrollera före utflykten att du säkert kan besöka området just då. Järvisen aihkikko ligger på Försvarsmaktens skjutområde i Rovajärvi och under skjutningarna är det av säkerhetsskäl förbjudet att vistas på området. Mer information om Rovajärvi skjutområde (www.mil.fi.) hittar du på Försvarsmaktens webbsidor (www.forsvarsmakten.fi), där det också finns aktuell information om skjutvarningarna för området. Det finns uppgifter om skjutningarna också på en infotavla i början av vägen till Järvisen aihkikko (skylten syns från Rovaniemi - Kemijärvi -vägen). Du kan också kontakta kundtjänsten Pilke och höra dig för om eventuella skjutövningar.

I Järvisen aihkikko är det

Vandrare. Bild: Pia Jaakolatillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med kanot och roddbåt
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka

begränsat

 • att besöka området då Försvarsmakten har övningar på området
 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • spöfiske är tillåtet om man har Forststyrelsens spöfisketillstånd för Lappland.
 • jakt är tillåtet för ortsbor (jaktlagen 8 §), för övriga om de har Forststyrelsens jakttillstånd för småvilt.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

 • Grusvägen till Järvisen aihkikko plogas inte upp regelbundet, så det kan vara svårt att komma till området på vintern.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Järvisen aihkikkos område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Utrustning

 • Terrängen i Järvisen aihkikko är lättframkomlig moskog, så vid torrt väder klarar man sig bra i joggingskor.
 • Tips om friluftsliv hittar du på sidorna Friluftslivets ABC.
Senaste uppdatering 2012-02-23
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100