Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Jämäsvaara 

Jämäsvaaras läge i Finland.Kajanaland
Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska)
Areal 27 km², avsatt år 2000
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Jämäsjärvi. © Tuula HeikkinenGamla skogar, bergsbranter, små vattendrag och myrområden lockar besökare till Jämäsvaara. Landskapsbilden i Jämäsvaara är en fröjd för ögat och det är lätt att komma till området, eftersom det endast ligger 20 km från Kuhmo centrum. Under de senaste åren har man uppfört nya friluftsanordningar på området.

Med tanke på läget och naturen passar Jämäsvaara perfekt som utflyktsmål för till exempel skolklasser eller som utflyktsmål för familjernas dagsutflykter.

Senaste uppdatering 2012-08-07
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100