Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Harola 

Harolas läge i FinlandVästra Finland, Satakunda
Eura (www.eura.fi, på finska)
Areal 67 ha
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Hassellundar på Harola. Bild: Museiverket/Leena KoivistoSevärdheter i Harola är bl.a. de frodiga lundarna och skogsbetena med hasselbuskar och sippor samt gravfältet med hundratals stenrösen från järnåldern. Fornlämningarna på området är mycket värdefulla och längs naturstigen kan man bekanta sig med dem och en hassellund där får går på bete.

Harola bildar en mycket mångsidig helhet. På området finns inte bara de finaste lundarna i Satakunda och de nationellt värdefulla fornlämningarna utan också moskogar, skogbevuxna myrar och fina strandområden vid Pyhäjärvi. En del av hassellundarna på Harola forna gravfält sköts på somrarna av får. Tack vare betet hålls landskapet öppet, vilket främjar lund- och ängsväxternas och stenrösenas bevarande och synlighet.

Senaste uppdatering 2013-04-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100