Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Hämeenkangas 

Hämeenkangas läge i FinlandVästra Finland, Satakunda, Birkaland
Ikalis (www.ikaalinen.fi, på finska), Jämijärvi (www.jamijarvi.fi, på finska), Kankaanpää (www.kankaanpaa.fi, på finska)
Areal 55 km²
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Sandnejlika. Bild: Jari SalonenHämeenkangas vida åsområde med dess omgivande myrar är värdefullt på grund av sin natur och sina arter. Landskapet domineras av åsar och deras tallskogar och lavhedar. Längre ner formar högmossar och källor terrängen.

De höga åsryggarna, sluttningarna och de jämna moarna erbjuder en utmärkt terräng för sådana som njuter av friluftsliv och motion. Stigarna går ställvis upp till platser med utmärkt utsikt över Jämijärvis fjärd och långt över de omgivande skogarna.

Hämeenkangas är ett övnings- och mångbruksområde, som har överförts från Försvarsministeriet till Forststyrelsen år 2002. Det är i första hand försvarsmaktens övningsområde, där även friluftsfolk har möjlighet att röra sig. Specialområdena med sina rörelsebegränsningar sätter vissa gränser för rekreationsbruket. Största delen av Hämeenkangas skogar är i ekonomibruk, men på delar med mest representativa naturvärden har naturskyddsområden inrättats.

Senaste uppdatering 2012-09-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100