Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Paistunturi ödemarksområde 

Paistunturi ödemarksområdets läge in Finland.Lappland, Norra Lappland
Utsjoki (www.utsjoki.fi, på finska) och Enare (www.inari.fi)
Areal 1570 km², inrättat 1991
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Kungsörn. Bild: Martti Rikkonen

Paistunturi är en stor och enhetlig ödemark i Norra Lappland. Ödemarkens karakteristiska landskap består av fjällmoar och fjällbjörkskogar. Det finns även aapa- och palsamyrar på området. Kevo - Finlands största naturreservat - delar Paistunturi ödemark itu. Ödemarken lämpar sig såväl för dagsutflykter som långfärder.

Senaste uppdatering 2013-10-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100