Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kemihaara ödemarksområde 

Kemihaara ödemarksområdens läge i FinlandÖstra Lappland
Savukoski (www.savukoski.fi, på finska)
Areal 30,2 km², inrättat 1997
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Kemihaara Ödemarksområde. Bild: Timo ReinvuoKemihaara ödemarksområde gränsar i norr till Urho Kekkonens nationalpark och i öst till Kemi älv och dess biflöden.

Kemihaaras södra del domineras av fjällen Uittipiekantunturi och Sorvortantunturi, vilka höjer sig till över 420 meters höjd. Det finns många skogklädda berg med kala krön i områdets mellersta del, varav de högsta är Akanvaara och Ätimysvaara. I den norra delen finns det vida aapamyrar, där många av Kemi älvs och Pihtijokis övre lopps grenar får sin början.

Senaste uppdatering 2011-06-11
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100