Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Urho Kekkonens nationalpark 

Instruktioner för att vistas och färdas i Urho Kekkonens nationalpark

I Urho Kekkonens nationalpark är det

Tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och med kanot med undantag av områden med tillträdesförbud
 • att plocka bär och matsvamp.

Begränsat

 • Bestämmelserna i ordningsstadgan styr användningen av nationalparken.
 • Bild: Kimmo KuureNationalparken indelad i följande fyra zoner: basområdet samt Saariselkä, Nuortti och Kemi-Sompio vildmarksområden. Zonerna har separata bestämmelser beträffande vistelse, att göra upp led och att slå läger. Zonerna framgår av friluftskartorna över Saariselkä-Kiilopää, Sokosti-Suomujoki och Koilliskaira. Läs de noggrannare instruktionerna i ordningsstadgan.
 • Zonerna har olika bestämmelser gällande elduppgörning och tältning.
 • Det är förbjudet att vistas på de öppna, trädlösa delarna av myrarna Paju-, Repo- och Lamminaapa under fåglarnas häckningstid 15.5 - 15.7.
 • Det krävs tillstånd att få arrangera evenemang i nationalparken.
 • Fiske är tillåtet med behövliga tillstånd.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.
  • Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (www.metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

Förbjudet

 • Att göra upp öppen eld ens på de anvisade eldplatserna och i skärmskyddens eldstäder då varning för skogsbrand har utfärdats. Forststyrelsen rekommenderar att du under de torraste perioderna inte heller gör upp öppen eld i kåtornas eldstäder och stugornas kaminer, för att gnistor inte ska sprida sig ut i den kruttorra terrängen.
 • Bild: Nina RaasakkaAtt låta sällskapsdjur gå lösa.
 • Att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmaterial och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningarna.

Förberedelser

Genom att man noggrant planerar fjällfärden och att söker information om de lokala förhållandena har man möjlighet till den bästa naturupplevelsen.

Utrustning

 • Bild: Sulo NorbergTa i beaktande årstiden när du planerar utrustningen och maten för turen.
 • De viktigaste utrustningsdetal-jerna på en vandring är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa, liksom också mat och dryck, bör man ha med sig även på korta dagsutflykter. Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Noggrannare information om utrustning och friluftsliv finns i böcker om friluftsliv och på webbsidan Friluftslivets ABC.
 • Sovsäcken hör till varje vandrares basutrustning, för i nationalparkens stugor finns det inga filtar med undantag av reserveringsstugorna på Savukoski kommuns område.
 • Ta med dig kokkärl och egna kärl och bestick.
 • Det lönar sig att använda nationalparkens fina och omfattande stugnät när du planerar en tur på området. Under lågsäsong finns det i allmänhat gott om utrymme i stugorna, men om du vill garantera en bäddplats kan det vara bra att göra en bokning till en reserveringsstuga eller reseveringstorvkåta eller att ta med ett tält.
 • Ta för säkerhets skull med dig ett batteri modell V9 till stugornas brandvarnare, för fukt och köld kan ha skadat batterierna i brandvarnarna eller någon kan ha avlägsnat batterierna.
 • Det finns madrasser i nationalparkens reserveringsstugor, reserveringstorvkåtor och hyresstugor, men observera att det inte alltid finns lika många madrasser som bäddplatser.
 • Det finns inga madrasser i ödestugorna med undantag av Anterinmukka ödestuga och ödestugorna på Savukoski kommuns område.
 • Det finns kamin eller spis och gasspis i stugorna i nationalparken. I vedbodarna finns det ved.
 • Vid alla skärmskydd, kåtor och stugor finns det en såg och en yxa. I synnerhet på vintern bör dock de som gör en långfärd i parken ha med sig egen yxa och såg. Det kan finnas reservsågblad i vedbodarna.
 • I stugorna finns det i allmänhet en vattenhink, vattenskopa, slaskhink, gästbok och brandvarnare. I stugpärmen finns råd bl.a. om hur man använder stugan och dess apparater.

Högsäsong

Högsäsonger i nationalparken är skidsäsongen i mars-april samt vandringssäsongen under sommaren och hösten.. Ödestugorna är oftast fullbelagda under högsäsong så om man inte vill övernatta under bar himmel är det bra att boka en bäddplats i en reserveringsstuga eller en reserveringstorvkåta eller ha med sig ett tält.

Säkerhet

 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Man kan under dagsutflykter öva sig för långfärder till fots. När man gör en långfärd till fots i nationalparkens vildmarksdelar bör man ha med en erfaren vandrare med vildmarkskunskaper.
 • Bild: Nina RaasakkaKom ihåg att lämna upplysningar om dig själv, ditt färdmeddelande till dina vänner och släktingar, ditt övernattningsställe eller till någon av Urho Kekkonen nationalparks ställe med kundtjänst. Meddela i mån av möjlighet också eventuella förändringar i din färdplan. Skriv ner några rader om ditt besök i stugornas och skärmskyddens gästböcker. I nödsituationer har räddningsmanskapet stor hjälp av anteckningarna. Räddningstjänsten på området fungerar lagenligt, och man når den via nödcentralen. Kom ihåg att meddela när du är framme, så att räddningsmanskap inte alarmeras i onödan. Räddningstjänsten debiterar för onödiga spaningsuppdrag. Kom ihåg att det nummer du ska ringa i nödsituationer är 112.
 • I fjällen kan vädret växla mycket snabbt. Det kan vara farligt med dimma eller kraftigt snöfall som plötsligt börjar.
 • Friluftsliv är krävande under midvintern i parken. Väder- och ljusförhållandena är svåra på midvintern: det kan vara minus 40 grader kallt och under vintermörkrets tid varar dagsljuset bara några timmar. Blåsten gör att kylan känns betydligt kallare.
 • Man bör ha en säker orienteringsförmåga. Man ska också vara förberedd på nödsituationer, t.ex. på att övernatta i terrängen.
 • Man bör undvika att ensam göra långturer. I nödsituationer är en annan människas hjälp oersättlig.
 • Vårvintern är den populäraste tiden för friluftsliv, men också då bör man förbereda sig väl. Man bör. inte göra skidturer med längdskidor utanför preparerade skidspår!
 • Man ska vara mycket försiktig om man åker skidor längs ett snöskoterspår. Det är alltid mycket farligt att gå vilse på vintern.
 • I sluttningarna t.ex. i fjälldalarna kan det vara lavinfara.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Bild: Matti MäcklinÄven om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Urho Kekkonens nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
Senaste uppdatering 2013-10-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100