Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Aktiviteter i Urho Kekkonens nationalpark 

Vad kan man göra i Urho Kekkonens nationalpark?

Bild: Pohjois-Lapin Matkailu OyVandra längs markerade leder

Urho Kekkonens nationalpark bjuder goda möjligheter till friluftsliv under alla årstider. I parkens ödemarksdelar är det möjligt att göra långa och krävande färder, men samtidigt kan även en ovan vandrare röra sig på den västra delens utstakade leder. I parkens sydöstra hörn går den Nuortti vandringsled, som är markerad.

Göra långfärder till fots

Urho Kekkonens nationalpark hör till de populäraste vandringsområdena i Finland. Den har allt en vandare kan önska sig. Man kan göra flera veckors långfärder i denna Finlands näststörsta nationalpark. Det finns otaliga vägval att välja mellan och i parken finns också ett tätt stugnät.

Skåda fåglar

I nationalparken häckar regelbundet ca 110 fågelarter, av vilka 75 % är flyttfåglar. Bergfinken, lövsångaren och gråsiskan är de rikligast förekommande arterna på området, och man kan höra deras sång överallt i parken med undantag av fjälltopparna. Det är ganska sannolikt att man också får se parkens symbolfågel kungsörnen kretsa omkring uppe i skyn.

Sokosti och Luirojärvi. Bild: Sulo NorbergTitta på sevärdheter och utsikter

Nationalparkens mest kända sevärdheter och utflyktsmål är:

 • Den långa Suomujokidalen.
 • Luirojärvi samt parkens högsta fjäll Sokosti som höjer sig öster om den i Saariselkäs ödemarksdel.
 • Lättillgängliga utsiktsplatser är t.ex. Kiilopääs topp samt Kaunispää i närheten av nationalparkens gräns.
 • Korvatunturi, dit även vandrare får gå nuförtiden tack vare gränsbevakningens lättare lovpraxis.
 • Kotajärvi, Oskarinkoski ja Oskarinjärvi skoltfält ligger i norra ändan av nationalparken. Skoltfälten är museiområden.
 • I nationalparkens nordvästra hörn finns Raja-Jooseppis gård, som är ett museiområde.

Bekanta sig med naturumet och kundtjänsten

 • I Kiehinen kundtjänst Vid Kiehinen kundtjänst kan man bekanta sig med de mångsidiga friluftsmöjligheterna i Saariselkäs omgivning och med den unika naturen i Lappland.
 • Koilliskaira naturum målar upp Urho Kekkonens nationalparks alltså Koilliskairas historia. Man blir även bekant med Koilliskairas mångsidiga natur, områdets naturbruks historia och Lapplands utflyktsmöjligheter.
 • I Korvatunturi informationscentrum beskrivs, vad ödemark är, vad dess naturs särdrag är, och vad speciellt Urho Kekkonens nationalparks östra ödemarksområden har att erbjuda.

Bekanta sig med en naturstig

Man kan bekanta sig med nationalparkens natur genom naturstigarnas information i Kiilopää och Tankavaara (1 km, 3 km och 6 km) samt på Saariselkä (2 km och 6 km).

Bild: Pohjois-Lapin Matkailu OyÅka skidor i preparerade spår

I Saariselkäs, Kiilopääs och Tankavaaras omgivning finns det över 200 km underhållna skidspår.

Göra långfärder på skidor

Man kan göra flera dagars långfärder på skidor på vildmarksområdena i Urho Kekkonens nationalpark. Man kan också göra rentav två veckors långfärder på skidor, om man bara orkar transportera all mat och nödvändig utrustning med sig.

Fiska

Luirojoki. Bild: Sulo NorbergTill vattendragen i Urho Kekkonens nationalpark säljs Forststyrelsens rekreationsfisketillstånd.

 • tillstånd 1563 UK-parkens fiskeområde, omfattar Luttojokis, Kolmosjokis och Kulasjokis vattensystem och inom Urho Kekkonens nationalpark Suomujokis, Kiertämäojas, Anterijokis och Jaurujokis vattensystem. Även nationalparkens söderut rinnande vattendrag Repojoki, Luirojoki och Kopsusjoki hör till detta fiskeområde.
 • tillstånd 3550 Nuorttijoki, omfattar de delar av Nuorttijoki vattensystem som ligger på den finska sidan fram till gränszonen.
 • Noggrannare gränser och fredade områden framgår av fisketillståndens kartbilagor.
 • Tilläggsinformation Koilliskaira naturum, tfn 0205 647 251, Kiehinen kundtjänst, tfn 0205 647 200.

I nationalparken är spöfiske med det länsvisa spöfisketillståndet (www.mmm.fi) samt mete och pilka tillåtet endast i sjöar och tjärnar. I rinnande vatten, dvs. bäckar, åar och älvar, krävs Forststyrelsens rekreationsfisketillstånd. Tillstånden kan köpas från Forstsyrelsens webbutik (www.eräuvat.fi).

Cykla

Det är tillåtet att cykla endast längs följande rutter: Saariselkä - Luttotupa, Raja-Jooseppi - Anteri, Kemihaara - Mantoselkä och Kemihaara - Vieriharju.

Bild: Pentti PieskiDeltaga i guidning av grupp i naturumet

I Koilliskaira naturum finns det mångahanda program för grupper. I vissa program ingår aktiviteter ute i terrängen i naturumets omgivning och längs naturstigar. Guidade turer bör bokas på förhand. Guidningarna är avgiftsfria.

Jaga

I UK-nationalparken får endast lokala invånare jaga på sin hemkommuns område enligt jaktlagens villkor.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området, ifall rörelsebegränsningar inte hindrar det. Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov förbjuda plockning för andra än den lokala befolkningen.

Bada

Det är tillåtet att simma i nationalparkens vattendrag.

Gå med snöskor

De 6 km långa naturstigarna i Kiilopää och Saariselkä fungerar på vintrarna som leder för snöskogång. Den 6 km och den 3 km långa naturstigen i Tankavaara kan man också gå med snöskor, och den 1 km långa vinternaturstigen kan man gå till fots.

Senaste uppdatering 2012-12-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100