Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Torronsuo nationalpark 

På fågelutfärd en vårmorgon. Bild: Elina Nystedt
Torronsuo nationalparks läge i Finland
Södra Finland, Egentliga Tavastland
Tammela (www.tammela.fi, på finska)
Areal 30 km², grundad 1990
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Torronsuo nationalparks symbol - tranbär

På Torronsuo får du uppleva den finska naturen i sitt mest ursprungliga tillstånd; våra förfäder har fått njuta av samma vida myrlandskap i tusentals år. Man kan bekanta sig med Torronsuo på en halvdagsfotvandring i Kiljamo-området eller på en heldagsfotvandring till myrens södra delar och utanför nationalparken i Torro bys kulturlandskap. Speciellt på våren och hösten är det trevligt att iaktta fåglarnas flyttning och de fågelarter, t.ex. tranor och gäss, som stannar till för att vila på myren.

Torronsuo är en av Södra Finlands största och mest representativa myrar. I synnerhet är myrens östra del i landskapshänseende ståtligt och ödemarkslikt. Torronsuo har bevarats så gott som i naturligt tillstånd trots sitt läge mellan gamla odlingsmarker och stora städer.

Torronsuo nationalpark är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål: Tavastlands sjöplatå.
 
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/torronsuo

Senaste uppdatering 2014-04-15

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 4630

hame(at)metsa.fi

 

Tavastlands naturum

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100