Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Leder i Syöte 

Friluftsleder och stigar

I Syöte nationalpark finns det 122 km markerade friluftsleder. Lederna passar både för dagsutflykter och för längre vandringar. Dessutom finns det fyra 0,5-4 km långa naturstigar på området. Det mest utbredda sommarlednätet ligger på Syöteområdet, där lederna är markerade i terrängen med gul målfärg på träden. Genom Maaselkäområdet och Syöteområdet löper dessutom den med blå målfärg markerade UKK-leden.

För att kunna röra sig i terrängen vintertid krävs snöskor eller skidor på grund av det tjocka snötäcket. Snöskor och skidor kan hyras av områdets samarbetsparter.

Obs! Spångarna på stigarna är ställvis i dåligt skick.

Ledernas startpunkter

 • Ledernas korsningsplats och huvudsakliga startpunkt är Syöte naturum. Lederna nås även från parkeringsområdena som ligger utmed till exempel Jaaskamo-, Lomaoja-, och Ukonvaara-skogsbilvägar.
 • Till Salmitunturis Kyrkostig kan man gå från Sirniönkylä i Posio och Huovisenkylä i Taivalkoski samt från Pyhitys skogsbilväg.
 • Anlagda parkeringsområden hittar du på Forstryrelsens Utflyktskarta.fi-tjänst (www.retkikartta.fi)

Naturstigar

 • Naavaparta naturstig, cirka 3 km, är en rundslinga, som går från Syöte naturum och delvis går på Iso-Syöte strövområdes sida.
  • Service: Annintupa raststuga.
 • Vattukuru naturstig. Bild: Jorma LuhtaSkogens vingslag, 0,5 km, är en rundslinga, som löper från Syöte naturumets gård och går i gammelskogen kring naturumet. Stigen skildrar livet för områdets stannfåglar och dess förhållande till den omgivande naturen. Naturstigen är öppen året runt. Under sommartiden kan stigen rundas med rullstol med biträde.
  • Service: Skärmskydd.
  • Sevärdheter: Hackspettens hackträd och kungsörnens bo med kungsörn träskulptur.
 • Vattukuru naturstig, 2,1 km, är en rundslinga vars startpunkt är invid landsvägen mot Taivalkoski (nr 862), ca 3 km norr om Syöte. Invid vägen finns en skylt mot Vattukuru. Stigens naturtavlor skildrar områdets natur, speciellt den gamla skogen, dess växter och dess djur. Det finns en broschyr över stigen (på finska, engelska och på tyska).
  • Service: Vattukuru naturstig har många trappor, speciellt där stigen sänker sig ner till skärmskyddet på dalens botten. Stigen är delvis spångbelagd.
  • Sevärdheter: Det bergiga Vattukuru och dess mångsidiga skogsnatur. Dalen uppkom under istidens slutskeden då glaciärens smältvatten pressades ut via den.
 • Geologiska stigen, 3,0 km, i Ahmavaara på Syöteområdet ligger en av Finlands mest framstående smyckesstenförekomster. I början av Ahmakalliostig som går norrut från Ahmatupa, under ca 3 km finns det en naturstig som skildrar områdets geologi.
  • Service: Ahmatupa öde- och reserveringsstuga, där det på ödestugans sida finns en stenutställning. Vid Ahmakallio finns det ett utsiktstorn.
  • Sevärdheter: Utsikten från Ahmakallio utksiktkstorn som breder ut sig över nationalparkens skogbeklädda bergslandskap.
 • Huippupolku stig, 1 km och Kellarilampi naturstig 0,9 km ligger i Iso-Syöte strövområde.

Rundslingor

 • Ahmankierros-leden, (Naturumet- Ahmavaara- Naturumet) 17 km. Startpunkten för Ahmankierros är Syöte Naturum. Leden går först längs stigen Ansapolku varifrån den viker av efter 1,2 km mot Annintupa raststuga. Därifrån fortsätter leden via Koiratupa och Ahmatupa till berget Ahmavaaras krönområde. Från Ahmavaara korsning kan man vika av till höger och gå längs vandringsleden till Ahmakallio utsiktstorn. Annars svänger man till vänster i korsningen till Ylpiäoja och Ylpiätupa raststuga och fortsätter därifrån till Annintupa. Från Annintupa går man längs stigen Ansapolku tillbaka till naturumet.
  • Service: tre raststugor (Annintupa, Koiratupa, Ylpiätupa) samt Ahmatupa öde- och reserveringsstuga.
  • Sevärdheter: naturstigar (Naavaparta naturstig, möjlighet att vika av till Geologiska stigen), i närheten av Ahmalampi finns lämningar av ängskulturen, bland annat ett dike med en damm. Cirka 1 km före Ahmatupa finns rester av Ahmaoja skogshuggarstuga.
 • Toraslampi leden, (Naturumet-Toraslampi-Pikku-Jaaskamo-Ahmavaara-Naturumet) 27 km. Startpunkten för leden är Syöte naturum. Leden går först längs stigen Naavaparta varifrån den viker av efter 1,2 km mot Annintupa raststuga. Darifrån fortsätter leden mot Koiratupa raststuga, men går vidare precis före stugan rakt mot Toraslampi. Om man går runt Toraslampi (till höger i följande korsning) kommer man till Toraslampi ödestuga. I annat fall fortsätter leden direkt ända till Lomaoja skärmskydd. Från skärmskyddet kommer man via Pikku-Jaaskamo till den Geologiska stigen som går utmed Ahmakallio. Vill man, så kan man göra en avstickare till Ahmatupa öde- och reserveringsstuga, i annat fall fortsätter leden direkt via Ylpiätupa raststuga till Annintupa. Från Annintupa går man längs stigen Ansapolku tillbaka till naturumet.
  • Service: två raststugor (Annintupa , Ylpiätupa), skärmskydd (Lomaoja), ödestuga (Toraslampi) ödestuga
  • Sevärdheter: naturstigar, i södra ändan av Toraslampi kan man se byggda jordvallar med vilka man förvarade snös smältvatten i Toraslampi för att underlätta bäckflottningen. Se även sevärdheter under Ahmankierros.
 • Rytivaara-leden, (Ukonvaara parkeringsplats-Rytivaara kronoskogstorp-Ukonvaara parkeringsplats) 10 km. Till Rytivaara-leden kommer man genom att följa markeringarna från Syötekylä till Ukonvaara parkeringsområde. Det är cirka 18 km till parkeringsområdet och vägen är delvis skogsväg utan beläggning. Från parkeringsplatsen går en 0,6 km lång stig till den 10 km långa rundslingan som leder till Rytivaara kronoskogstorp. Det är 3 km till en gammal ängsbastu och en damm, Latolampis restaurerade lada,  och Latolampi myräng. Från Latolampi myräng ör det 500 m till Rytivaara kronoskogstorp. Efter torpet följer man leden 1,6 km till korsningen och fortsätter sedan därifrån till höger. Från korsningen är det 4,2 km till parkeringsplatsen.
 • Syöte-leden 17 km och övriga rundslingor i Iso-Syöte strövområde.

Övriga leder

 • Ruuhensuo - Kaunislampi - Rytivaara -leden, 17 km, går från Ruuhensuo by via Kaunislampi urskogsområde till Rytivaara kronoskogstorp. Från Rytivaara går en förenande stig (4,0 km) till Ukonvaara skogsbilväg, där det finns en parkeringsplats och en informationstavla. Den förenande stigen kan man också fortsätta vandringen till Syöte naturum. Då blir sträckan cirka 20 km längre.
  • Service: Parkeringsplatserna och informationstavlorna på Ruuhensuo lokala väg och Ukonvaara skogsbilväg. Kaunislampi raststuga och Kumpu-Raatevaaras ödestuga, Raatetupa.
  • Sevärdheter: Kaunislampi urskogsområde och dess ravinsjö. Rytivaara kronoskogstorp och dess gårdsplans kulturlandskap. Otaliga sluttningsmyrar och stora trädlösa aapamyrar, t.ex. Vatisuo.
 • Latva-Kouvanjärvi invid UKK-leden. Bild: Jorma LuhtaUKK-leden går sammanlagt 34 km på Syöte nationalparks område. Ledens östra gren går i den södra spetsen av Maaselkäområdet och går via Pikku-Syöte och Iso-Syöte turismcenter till Syöte naturum. Därifrån fortsätter leden norrut längs Ahmatupastigen och Toraslampistigen via Jaaskamonvaara och Rytivaara till Kouva by, därifrån den fortsätter vidare via Lomavaara och Suvantovaara till Posio.
 • Kyrkostigen är en traditionsstig från Sirniönkylä i Posio till Huovisenkylä i Taivalkoski. Leden går i nationalparken genom Salmitunturiområdet 30 km. Från leden finns det förbindelser till Loukusankylä och via Vaara-Salminen till Pyhitys skogsbilväg.
  • Service: Vaara-Salminens ödestuga och Salmitunturi skärmskydd. Vid Pyhitys skogsbilväg i Selkälehto finns det en parkeringsplats och nationalparkens informationstavlor. I Sirniö och Loukusa byar finns det privat turistservice. Tilläggsinformation får man från Posio (www.posio.fi, på finska) och Taivalkoski (www.taivalkoskelle.fi, på finska) turismsidor.
  • Sevärdheter: I nationalparken i närheten av leden ligger de lövträdbevuxna svedjemarkerna Jylkynvaara och i Salmitunturi Karhuaho som härstammar från slutet av 1800-talet. Vaara-Salminen-sjöns strandängar med sina regleringsdiken är ett exempel på ängskulturen.

Skidleder

Bild: Aimo Viikinen I nationalparken finns det sammanlagt 33 km maskinellt preparerade skidspår. Det huvudsakliga skidspåret börjar vid Syöte naturum. Under skidsäsongen öppnas även Ahmavaara och Ahmakallio rundspår norr om Ahmatupa. Nationalparkens skidspår har långa långsluttande uppförsbackar och även fartfyllda nerförsbackar. Spåren är medelsvåra och ställvis lätta spår för traditionell stil och fristil. Syöte skidspårskarta (www.syote.fi, på finska). Från national parkens spår går förbindelsespår till de övriga spåren i Syöte turismområde.

De mest populära skidspåren i nationalparken

 • Naturumet - Ahmatupa - Ylpiätupa - naturumet, 17 km, är nationalparkens huvudsakliga led. Ylpiäojaspåret är ett enkelriktat återvändsspår från Ahmatupa till naturumet. Spåret har rätt så häftiga utförsbackar. Ett populärt alternativ är att komma tillbaka från Ahmatupa till naturumet längs samma spår. Då slipper man det mest farfyllda utförsbackarna.
 • Naturumet - Toraslampi - naturumet, 18 km. Spåret går till Toraslampi ödestuga och återvänder längs samma väg till naturumet. Från spåret finns det en förbindelse till Pikku-Syöte.
 • Naturumet - Toraslampi - Ahmatupa - Ylpiätupa - naturumet, 24 km. Leden följer Päätuorespåret från Toraslampi till Ahmatupa. På vägen kan göra en 3 km lång avstickare till Ahmakallios utsiktstorn. Återvägen till naturumet går via Ylpiätupa.
  • Skidspårnätets service: Syöte naturum, raststugor Annintupa, Välitupa , Koiratupa och Ylpiätupa. Ödestugor Ahmatupa och Toraslampi. I Ahmatupa fungerar ett skidkafé om vårarna under skidsäsöngen. Skidkaféets öppettider kan kontrolleras i Syöte naturum, tfn 0205 64 6550. I Ahmatupa finns det även en reserveringsstuga , vars reserveringar och nyckelservice Syöte naturum sköter om.
  • Sevärdheter: Syöte naturum och dess utställning. Vid Ahmakallio finns det ett utsiktstorn, med vacker utsikt över nationalparkens landskap med sina berg och snön som samlar sig på träden.

Kanotleder

Genom Syöte nationalpark flyter älven Pärjänjoki som är ett populärt resmål om somrarna för utflykter med kanot och båt samt för fiske. Pärjänjoki är liten och ganska stenig särskilt under torra perioder. När det är högvatten är älven fartfylld, men relativt lätt att ränna nerför. Områdets samarbetspartner erbjuder guidade paddlingsutflykter och transportservice av kanoter.

 • Pärjänjoki kanotled 22 km (Kuivakoski-Toraskoski-Annintupa-Harrinranta. Leden lämpar sig för personer som redan har lite erfarenhet av paddling, men även nybörjare kan paddla leden i erfaret sällskap. Forsarna hör enligt Finlands kanotförbunds (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska) forsklassificering till klass I eller II. Startplatsen för leden är vid Kuivakoski bro där det finns ett litet parkeringsområde och vägvisare till leden. Vägvisarna utefter leden informerar om den service som står till paddlarnas förfogande. Leden slutar vid bron på Rytinki landsväg (858) vid stranden Harrinranta. Där finns en landstigningsplats till vänster före bron. Från Harrinranta kan man fortsätta paddla längs Pärjänjoki cirka 30 kilometer till mynningen av Livojoki. Indiankanot och kajak passar bäst för forsfärder.
  • Service: Toraskoski eldplats, Annintupa raststuga i nationalparken
  • Det finns en broschyr (på finska) om leden "Syötteen kansallispuisto- Melontaopas ja kartta" som fås från områdets kundtjänster
  • Pärjänjoki kanotled i Forstyrelsens karttjänst Utflyktskarta.fi (www.retkikartta.fi)

Cykelleder

I Syöte-området finns sammanlagt cirka 150 km markerade leder för terräng- och långfärdscykling. Terrängcykellederna går varierande terräng dels genom Syöte nationalpark och Iso-Syöte strövområde, dels utanför dessa. Långfärdscykellederna går huvudsakligen utmed bilvägarna i området. Mera information om uthyrning av cyklar fås från Syöte naturum. En ingående beskrivning av lederna finns på sidorna om Syöte cykelleder (på finska).

Terrängcykelleder

Terrängcykellederna i Syöte passar bäst för relativt vana cyklister. Lederna går huvudsakligen längs stigar i varierande skogsterräng. Lederna har stora höjdskillnader och mångsidig terräng, allt från sandmoar till aapamyrar. Alla terrängcykelleder är markerade med ljusröd färg på träden. På ställen som kräver precision finns pilar som pekar ut rätt färdriktning. I cykelledernas korsning finns dessutom skyltar som talar om avståndet till följande mål på leden. Det finns ett flertal rastsplatser utmed leden. Rundslingorna är förenade med varanda och man kan börja alla leder från till exempel Syöte naturum. Lederna består av tre rundslingor:

 • Syöte-leden 17 km
 • Pitämävaaran lenkki 25 km
 • Toraslammen taival 36 km
 • Terrängcykelleden Syöte-Taivalvaara-Kylmäluoma

Långfärdscykelleder

De lättframkomliga långfärdscykellederna passar för dagsutflykter för hela familjen. Lederna går huvudsakligen längs almänna vägar och skogsbilvägar i det kuperade Syöte-landskapet. Det finns gott om ratsplatser utmed lederna där man kan vila ben som blivit trötta av uppförsbackarna. De sammanlagt 63 kilometer långa lederna består av fyra rundslingor som är förenade med varanda. I ledernas korsningar finns bruna skyltar med nummer för rundslingorna som visar var leden i fråga går. Dessutom finns vit och blåbottnad skyltning som guidar cyklisten i allmänna vägområden.

Ytterligare information

 • Syöte cykelleder-ledbeskrivning och karta (finns i områdets kundtjänster)
 • Pudasjärvi-Syöte, Taivalkoski-Kylmäluoma friluftskarta 1:50 000
 • Forstyrelsens Utflyktskarta.fi-tjänst (www.retkikartta.fi)
 • Syöte cykelleder (på finska) 

Senaste uppdatering 2013-09-29

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100