Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Syöte nationalpark 

Iso-Syöte
Syöte nationalparks läge i Finland
Norra Österbotten och Södra Lappland
Pudasjärvi (www.pudasjarvi.fi), Taivalkoski (www.taivalkoski.fi, på finska), Posio (www.posio.fi, på finska)
Areal 299 km², inrättad 2000
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Syötes symbol - hölada

Syöte nationalparks magnifika bergslandskap, speciella krön- och sluttningsmyrar och gamla granskogar fascinerar vandraren på områdets friluftsleder. Syöteområdet, som är det största av parkens fyra delar, erbjuder utmärkta möjligheter till utflykter på sommaren och vintern. Nationalparkens skidspår utgör en betydande del av spårnätet som tjänar Syöte turismcenter. De delar av nationalparken som ligger i Taivalkoski och Posio kommuner är lugnare, väl lämpade för ödemarksvandring.

Syöte nationalpark är mycket skogrik och består delvis av en kedja av gamla skogar som är belägna på höglänta områden. En fjärdedel av parkens areal består av olika typers myrar. Största delen är Nordösterbottnisk aapamyr, men en del är sluttningsmyrar som är belägna på t.o.m. över 300 meters höjd. Flera av nationalparkens myrar representerar imponerande minnesmärken över den gamla ängskulturen. Det finns rikligt med kvarlevor av och tecken på gamla tiders svedjebruk, renskötsel, och skogsbruk.

Syöte nationalpark sköts med respekt för områdets natur och lantbrukets historia och strävar till att föra fram dessa. Byggnader restaureras eller återuppbyggs, kulturlandskapet sköts och återhämtning av växtarternas förekomst forskas.

Europarc - CharterSyöte nationalpark godkändes år 2004 till Europas nationalparksförbunds European Charter-program (www.european-charter.org, på engelska). Programmet har som mål att utveckla hållbar turism i skyddade områden i Europa. Man förbinder sig till programmet genom att underteckna Europas riktlinjer för hållbar turism i skyddade områden (European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas). I och med att Syöte nationalpark har gått med i programmet har parken fått rätten att använda European Charter-logon. Detta är ett tecken på att utvecklingen av hållbar turism har uppmärksammats på ett exemplariskt sätt på området.

Senaste uppdatering 2013-11-12
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100