Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Skärgårdshavet 

Kundtjänst och vägledning

 • Skärgårdscentrum Korpoström (www.sunnan.fi)  
  • Flera intressanta växlande utställningar under säsongen.
  • Skärgårdcentrum Korpoström ordnar seminarier, föreläsningsserier och temadagar med skärgårdsanknytning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Bild: Teemu Köppä / Internet virtuaaliseksi retkikohteeksiDe blåa sjökorten som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet. De gröna sjökorten behåller Finlands nuvarande nationella KKJ-system. Mera information om sjökort fås på Trafikverkets webbplatsen (portal.liikennevirasto.fi).

Restauranger och butiker

 • På Skärgårdshavets bebodda öar finns sommarbutiker och restauranger. Tilläggsinformation (www.gasthamnar.fi).

Eldplatser

På nationalparkens öar finns det rastplatser med eldplats och torrtoalett.

 • Berghamn, Pargas, 60° 03,4' 21°47,8'
 • Björkö, Pargas, 59° 53,9' 21° 40,7'
 • Boskär, Pargas (ingen tältning), 60° 02,0' 21° 46,7'
 • Dalskär, Pargas, 60° 05,1’ 22° 09,2’
 • Högland, Kimitoön, 60° 06,5' 22° 18,9’
 • Högsåra, på öns västra sida, Kimitoön, 59° 57,1’ 22° 20,0’
 • Jungfruskär, Pargas, 60° 08,55’ 21° 04,5’
 • Jurmo, Moringharu, Pargas,  59° 49,6’ 21° 35,2’
 • Konungsskär, Pargas, 60°03,9' 21° 35,0'
 • Kråkskär, Pargas, 59° 58,4' 22° 02,6'
 • Sandön, Kimitoön, 60° 02,15’ 22° 20,4’
 • Stora Hästö, Pargas, 60° 04,4' 21° 32,4'
 • Yxskär, Kimitoön, 59° 52,5', 22° 03,5'

Dricksvatten

 • På de bebodda öarnas gästhamnar i nationalparkens samarbetsområde finns det vattenposter. Tilläggsinformation (www.gasthamnar.fi).

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på nationalparkens område, d.v.s. var och en ansvarar själv för sitt avfall. Besökaren tar sitt skräp till egen avfallsstation eller till de avfallsterminaler som sköts av Håll skärgården ren r.f. I nationalparken är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall vid eldplatserna enligt givna anvisningar. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Tilläggsinformation om Sop-Sälle avfallsterminaler och platser med septictömning på Håll skärgården ren r.f´s (www.pidasaaristosiistina.fi) nätsidor.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid nationalparkens alla andra eldplatser utom vid Moringharus eldplats i Jurmo.

Övernattning

Tältning

I nationalparken får man tälta endast på ställen som är avsedda för ändamålet. Tältningsområden med lätt serviceutrustning finns på följande öar

 • Konungskär. Bild: Tea KarvinenBerghamn, Pargas, 60° 03,4' 21°47,8'
 • Björkö, Pargas, 59° 53,9' 21° 40,7'
 • Dalskär, Pargas, 60° 05,1’ 22° 09,2’
 • Högland, Kimitoön, 60° 06,5' 22° 18,9’
 • Högsåra, Sandviken på öns västra sida, Kimitoön, 59° 57,1’ 22° 22,1’
 • Jungfruskär, Pargas, 60° 08,55’ 21° 04,5’
 • Jurmo, Moringharu, Pargas, 59° 49,6’ 21° 35,2’
 • Konungsskär, Pargas, 60°03,9' 21° 35,0'
 • Kråkskär, Pargas, 59° 58,4' 22° 02,6'
 • Sandön, Kimitoön, 60º 02,15’ 22º 20,4’
 • Stora Hästö, Pargas, 60° 04,4' 21° 32,4'
 • Yxskär, Kimitoön, 59° 52,5' 22° 03,5'

Tältningsområden utan övrig service finns på följande öar

 • Aspö Långlandet, Pargas (fågelskyddsområde, kan användas från början av augusti)
 • Utön Sundskär, Pargas
 • Österskär Små Österskär, Pargas
 • Nötö Bodö, Pargas

Övernattning i båt

Med båt kan man lägga till vid öar i nationalparken. Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land och tälta på fågelskär på våren och sommaren.

Ödestugor

Det finns tre ödestugor för 2-4 personer i Skärgårdshavets nationalpark.

 • Notvarpharuns ödestuga. Bild: Sanna-Mari RivastoGärskärs ödestuga är belägen i södra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark i Vänö arkipelag, söder om Yxskär.
 • Konungsskärs ödestuga är belägen i norra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, väster om Stora Hästö.
 • Notvarpharuns ödestuga är belägen mitt på samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, öster om Kråkskär.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

 • Tilläggsinformation om uthyrning av båtar, kanoter och dykningsutrustning finns på Region Åbolands (www.saaristo.org) nätsidor.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen specialservice för rörelsehindrade på nationalparkens område. Blåmusslans naturum kan man bekanta sig med även med rullstol.

Service för båtfolk

 • På Skärgårdshavets område finns det flera service- och utfärdshamnar och andra landnings- och lägerställen. Tilläggsinformation (www.gasthamnar.fi)
 •  Sjökorten (portal.liikennevirasto.fi).

Övrig service i omnejden

Senaste uppdatering 2014-03-06

Broschyr över utflyktsmål

 

 

Pdf-fil 2786 kb

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100