Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Skärgårdshavets nationalpark 

Långvägaflyttarna har anlänt. Bild: Teemu Köppä
Skärgårdshavets nationalparks läge i Finland
Västra Finland, Egentliga Finland
Kimitoön (www.visitkimitoon.fi) och Pargas (www.pargas.fi)
Areal 500 km², grundad 1983
Området förvaltas av Forststyrelsen.
Skärgårdshavets nationalparks symbol - havsörnen

Skärgårdshavets nationalpark, ett istidens barn i Östersjöns famn. Området karakteriseras av skärgård som omfattar karga bergsskär och skogsklädda holmar, åtskilda av stora fjärdar. Man kan bekanta sig med områdets mångsidiga natur och skärgårdslivet bl.a. genom att läsa infotavlorna på flere olika naturstigar. Man kan röra sig i nationalparken med egen båt, skärgårdens förbindelsebåtar eller genom att delta i en guidad båtutflykt.

Den egentliga nationalparken omgivs av ett större samarbetsområde, och de statliga land- och vattenområden som ligger inom detta bildar nationalparken. Parken bildar också kärnområdet i det vida Skärgårdshavets biosfärområde, som UNESCO grundade år 1994 för att främja forskning i människans och naturens växelverkansrelationer samt i hållbar utvecklig på området.

PAN Parks logoSkärgårdshavets nationalpark ingår i PAN Parks nätverk av högklassigt skötta europeiska vildmarkslika nationalparker. Ett PAN Parks-certifikat är ett bevis på en vildmark med exceptionella naturvärden och hög standard på rekreationsfaciliteterna. Nationalparken och dess besökare betjänas av turistföretag som i sin verksamhet förbundit sig att stöda naturskydd och att ge livskraft åt den lokala gemenskapen. Läs mera (www.panparks.org, på engelska).

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/skargardshavet 

Senaste uppdatering 2014-04-10

Kundtjänst

Tfn. 0205 64 4620

blamusslan(at)metsa.fi

 

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan

Se video


Forststyrelsens marin team karterar havsbotten i Skärgårdshavets och Bottenhavets Nationalparker.

Närliggande utflyktsmål

Andra webbplatser

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100